این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: کاربردهای اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه


کاربردهای اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه  

آرمین مختاری1، سید حامد موسوی راد2*، سیاوش بیات3 و علیرضا افتخاری۴

1دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، Mokhtari@eng.uk.ac.ir

2دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، S.H.Moosavirad@uk.ac.ir

3استادیار پژوهشکده الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف، Bayat@sharif.ir

۴کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت فولاد زرند ایرانیان، Eftekhari55@ut.ac.ir

 

چکيده : نگهداری و تعمیرات پیشگویانه، متداول‌ترین مثالی است که برای پیشنهادات بازار بر بستر اینترنت اشیاء صنعتی ذکر شده است و در حال جذب سرمایه صنایع و توجه تحقیقات است. مرور نظام‌مند ادبیات حوزه نگهداری و تعمیرات با تمرکز بر اینترنت اشیاء جهت درک بهتر این حوزه و یافتن شکاف‌های تحقیقاتی هدف اصلی این مقاله است. در این پژوهش، مقالات اخیر در حوزه کاربردهای اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه استخراج شد و با طبقه‌بندی پژوهش‌ها و شناخت شکاف‌های تحقیقاتی سه نتیجه حاصل شد. . اولاً، بهره‌گیری از اینترنت اشیاء در نگهداری و تعمیرات پیشگویانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دوماً، اگرچه علی‌رغم استفاده از تکنولوژی‌های اینترنت اشیاء و الگوریتم‌های یادگیری ماشین در پژوهش‌های اخیر، ارزیابی عملکرد این سیستم‌ها و شناسایی عوامل موثر بر عملکرد آن‌ها ضروری است. سوماً، در تحقیقات آتی می‌توان در زمینه انتخاب تکنولوژی و الگوریتم مطلوب از میان طیف وسیع گزینه‌های در دسترس، اقدام کرد.


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)