این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: بررسی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیاء در پایگاه وب‌آو‌ساینس: رویکرد علم‌سنجی


بررسی تولیدات علمی حوزه اینترنت اشیاء در پایگاه وب‌آو‌ساینس: رویکرد علم‌سنجی

 

ندا عباسی دشتکی*، مریم باغ محمد 2

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان، nabbasi.d.69@gmail.com

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان،  maryambaghmohamad@gmail.com

 

چکيده : بررسی تولیدات علم، ابزار مناسبی برای سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی صحیح و شناخت وضعیت گذشته فراهم می‌آورد و موجب هدفدار کردن حرکتهای علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطلاعات علمی می‌شود. بر این اساس، مطالعات علم‌سنجی در سالهای اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از آنجا که امروزه اینترنت اشیاء دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است و با ارائه راه حل‌های نوین در بخش‌های مختلف، شرکت‌ها و سازمانها را به استفاده و سرمایه‌گذاری در این حوزه مجاب کرده است. مدارک نسبتا زیادی در این حوزه موضوعی در جهان منتشر شده است. لیکن، با رویکرد علم سنجی به این مدارک نگریسته نشده است. براین اساس، بررسی این مدارک با رویکرد علم‌سنجی، می‌تواند شناخت وضعیت این مدارک را فراهم ‌آورد و موجب هدفدار کردن حرکتهای علمی و تعیین اولویتهای پژوهشی و در کنار آن منجر به شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای موجود در تولید اطلاعات علمی در این حوزه شود. لذا پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی این حوزه در پایگاه وب‌آو‌ساینس در بازه زمانی 1990 تا 2021، با راین رویکرد انجام شد. جامعه این پژوهش شامل تمام مدارک موجود در وب‌آو‌ساینس در این حوزه می‌باشد. یافته‌ها نشان داد که بیشترین مدارک در سال 2020 در این پایگاه نمایه شده‌اند. همچنین، دانشگاه‌های برتر ایران در رشته کامپیوتر، در سال 2020 بیشترین مدارک را در این حوزه منتشر کرده‌اند. از بین این دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران بیشترین تعداد مدارک را منتشر کرده و دانشگاه شریف پیشتاز انتشار این مدارک در سال 2006 می‌باشد. از بین دانشگاه‌های برتر جهان در این رشته نیز کمبریج بعنوان پرکارترین و پیشتاز انتشار این مدارک در سال 1999 شناسایی شد. نتایج حاصل از نرم افزار vos viewer نشان داد که Zhang, Y. با بیشترین مرکزیت درجه، بعنوان پرکارترین نویسنده در کل مدارک نمایه شده معرفی شد. و از بین نویسندگان دانشگاه‌های برتر ایران و جهان نیز به ترتیب،  Dehghantanha, A. وBenini, I.  پرکارترین نویسنده‌ها بودند. سایر یافته‌ها نیز نشان داد که کلیدواژه‌های things internet of  ، cloud computing و security پرتکرارترین کلیدواژه‌ها در این مدارک هستند. در این بررسی مشخص شد که نویسندگان بیشتر از کلیدواژه‌های دوکلمه‌ای استفاده کرده‌اند و تمایلی به کاربرد عبارت‌های طولانی ندارند.


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)