این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: ردیابی مکان های حضور افراد به کمک مکان یابی درون ساختمانی و نمودار وایتربی


ردیابی مکان­های حضور افراد به کمک مکان­یابی درون ساختمانی و نمودار وایتربی

 

فاطمه علی عسگری رنانی 1*، حسین غفاریان2 و مستانه چگنی3

1کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه اراک، Fatemeh.aliasgari97@gmail.com

2استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه اراک، h-ghaffarian@araku.ac.ir

3کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه اراک، mastanehchegeni@yahoo.com

 

چکيده : روش­های مکان­یابی افراد در محیط های باز و بسته، با یکدیگر متفاوت می باشند. در طرح حاضر تمرکز بر روی یافتن گره موردنظر در محیط داخلی با استفاده از دنباله­ی مشاهدات و سوابق حرکت کاربر می­باشد. به این منظور از الگوریتم وایتربی استفاده شده است. با کمک وایتربی قصد داریم میزان خطای الگوریتم های مبتنی بر اثرانگشت را کاهش دهیم.  ابتدا سوابق حرکت کاربر در محیط داخلی با تعریف مجموعه حالات و چند ماتریس است که ورودی های وایتربی هستند، ثبت می­شود. الگوریتم KNN نیز به عنوان یک الگوریتم مبتنی بر اثرانگشت به طور موازی به کار برده می­شود تا میزان دقت هر دو الگوریتم بررسی و رفتار KNN به وسیله­ی وایتربی اصلاح شود. به همین دلیل برای ثبت اثرانگشت های محیط، یک گره در کل مختصات ساختمان حرکت می­کند و در هرگام، اثرانگشت در آن نقطه ثبت می­شود. در مرحله­ی تست و اجرا یک گره­ی آزمایشی به محیط وارد شده و در جهت دلخواه حرکت می­کند. سپس الگوریتم­ها اجرا شده و مکان فعلی گره و محتمل­ترین مکان وی در گام بعدی تخمین زده می­شود. نتایج پیاده­سازی و آزمایش الگوریتم پیشنهادی در دانشکده فنی دانشگاه اراک نشان دهنده کارایی مطلوب ایده­ی پیشنهادی برای پیش­بینی مکان و مسیر حرکت گره می­باشد.


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)