این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: امنیت سامانه های اينترنت اشياء در بیمارستان


امنیت سامانه های اينترنت اشياء در بیمارستان

                                        

کوروش داداش تبار احمدي1*، سارا همت زاده زارع2

1استاديار، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، مجتمع دانشگاهي برق و کامپيوتر، Dadashtabar@mut.ac.ir

2دانشجوي کارشناسي ارشد رايانش امن، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، HemmatZadeh.Zare@Gmail.Com

 

چکيده : در عصر حاضر مسئله اینترنت اشیاء مرکز توجه اکثر محققین قرار گرفته است و از آن به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر اینترنت نام برده می شود. دانش اینترنت اشیاء تا حدودی رویا های کودکی ما را به حقیقت نزدیک کرده است و مفهوم جدیدی است که باعث حضور حسگرها در زندگی انسان شده است به طوری که تمامی اطلاعات توسط همین حسگرها جمع آوری، پردازش و منتقل می شوند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقاتی است و با روش کتاب ­سنجی و علم سنجی انجام شده است. یافته ها نشان داد که مطالعه و تولید مقالات حوزه اینترنت اشیاء رشد صعودی تصاعدی داشته و از طرف دیگر با ظهور پرونده­ی الکترونیکی بیماران در بیمارستان ها ، نیاز به تبادل اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه محرمانگی در سیستم های اطلاعاتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اینجاست که اهمیت اینترنت اشیاء مطرح می شود و با استفاده از آن در حوزه سلامت، بیماران مي توانند خود کنترل وضعیت را در دست بگیرند و کادر درمان نيز قادر خواهند بود تا موثرترین مراقبت ها را ارائه دهند و از راه دور بسیاری از بیماری ها را شناسایی کنند و بخشی از مراحل درمان را در منزل انجام دهند. از نقاط قوت این پژوهش و اهمیت تحقیق، مرور جامع و طبقه بندی مفهومی از مکانیسم های امنیت IoT بود که بینش وسیعی را برای محققان و متخصصان امنیت اطلاعات در جهت مقابله با تهدیدات و حملات امنیت  IoT  فراهم  می کند. هوشمند سازی سیستم های ثبت اطلاعات منجر به افزایش دقت در امور شده که از این طریق مي توان بسیاری از بیماری ها را به سرعت پیش بینی و پايش کرد. در این مقاله به معرفی اینترنت اشیاء و امنيت آن در بیمارستان و سامانه های بیمارستانی پرداخته خواهد شد.

كليد واژه‌ها: امنیت اطلاعات , امواج راديويي (RFID), اینترنت اشیاء(IoT) , سیستم اطلاعات بيمارستاني .

 

 


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)