این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: افزایش امنیت سیستمهای IoT در صنعت نفت و گاز


افزایش امنیت سیستمهای IoT در صنعت نفت و گاز

امیر سرلک1*، کامران عسگری2 و حسین محمدی نژاد3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، Amirsarlak@gmail.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، Kamran.Asgari@gmail.com

3 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، mohammadi.n@shbu.ac.ir

 

چکيده : در صنایع نفت و گاز، چالشهایی همچون بلایای طبیعی، نشت لوله نفت و گاز و محدودیتهای ارتباطی و نظارتی مختلفی وجود دارد که بدون استفاده از فناوری میتواند منجر به پیامدهای مالی و حتی جانی قابل توجهی شود. امروزه اینترنت اشیاء در صنایع نفت و گاز به ردیابی و نظارت بر منابع، جمعآوری گسترده دادهها، کاهش هزینهها، کاهش زمان نظارتی، ایمنی بیشتر و به طور کلی افزایش بهرهوری کمک میکند. در سالهای اخیر، استفاده از فناوری نوین اینترنت اشیا به عنوان ارتباط دهنده هوشمند حسگرها و دستگاه ها در صنعت نفت چه به صورت پایلوت و چه در مقیاس واقعی رو به گسترش بوده است. درواقع IoT با افزایش تعداد دستگاههای به هم پیوسته و متنوعسازی برنامههای آن، به سرعت در حال رشد در چندین مورد در صنعت نفت و گاز است، در هرحالی که فناوریهای IoT هنوز به بلوغ نرسیدهاند و برای رفع آن چالشهای بسیاری وجود دارد. استفاده از فناوری اینترنت اشیا در حوزه صنعت نفت باعث افزایش امنیت میگردد، به همین علت در این مقاله، به طور خلاصه در مورد دیدگاه فاوری امنیت اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز بحث میکنیم، زیرا هنگامی که فقط دو دستگاه به هم وصل شوند، محافظت و امنیت یکی از نگرانیهای اصلی بوده اما امروزه، میلیونها دستگاه متصل و میلیاردها سنسور در صنعت نفت و گاز وجود دارد و تعداد آنها در حال رشد است. بنابراین نیاز است همه آن ها اتصال ایمن و مطمئن داشته باشند. در نتیجه صنعت نفت و گاز، به معماری امنیتی IoT با طراحی مناسب نیاز دارد، بنابراین در این مقاله جهت افزایش امنیت سیستمهای IoT در صنعت نفت و گاز، روش جدیدی را ارائه دادهایم که برای خوشهبندی امن در سیستمهای IoT در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. باتوجه به ارزیابی ما از امنیت این پروتکل مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی، این پروتکل برای برنامههای کاربردی که به امنیت بالایی نیاز دارند، به خصوص در صنعت نفت و گاز مناسب هستند. در نهایت جهت شبیهسازی از نرم افزار متلب استفاده شده است.

كليد واژه‌ها: صنایع نفت و گاز، اینترنت اشیا، حسگرها و دستگاهها، خوشهبندی، رمزنگاری منحنی بیضوی، افزایش امنیت.

 

 

 


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)