این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: بررسی کنترل هوشمند انرژی در خانه های مبتنی بر اینترنت اشیا


بررسی کنترل هوشمند انرژی در خانه های مبتنی بر اینترنت اشیا

پرستو جعفری1*، فرزین حق‌پرست2 و یاسر شهبازی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز، jafariparasto@gmail.com

2دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، f.haghparast@tabriziau.ac.ir

3دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، y.shahbazi@tabriziau.ac.ir

 

چکيده : بحث کنترل هوشمند فضاهای معماری به کمک حسگرها موضوع بدیعی بوده که این توانایی به کمک اینترنت اشیا و متصل کردن اشیا به شبکه اینترنت و انتقال اطلاعات ساکنین به اشیا و بالعکس تسریع یافته است؛ با توجه به فراگیری استفاده از اشیا هوشمند و اینترنت، استفاده از آن در طراحی معماری امری گریز ناپذیر خواهد بود؛ جهت تامین آسایش حرارتی ساکنین بر اساس روش‌های موجود، خود ساکنین اقدام به ابراز آسایش حرارتی می‌نمایند حال آنکه می‌توان به وسیله حسگرها میزان آسایش حرارتی ساکنین را مورد بررسی قرار داد و سپس با کمک یادگیری ماشین این احساس را به خانه منتقل نمود تا آن نیز بر اساس موارد دریافتی نسبت به ساکنین واکنش لازم را ارائه دهد. در این پژوهش به بررسی احساسات انسان و چگونگی بررسی این احساسات با کمک حسگرها مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

كليد واژه‌ها: آسایش حرارتی، ارزیابی احساسات، اینترنت اشیا، کنترل هوشمند

 

 


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)