این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: کمیته علمی کنفرانس


دبير کنفرانس
دانشگاه اصفهان

 
 
 
 

 
دبير علمي کنفرانس
دانشگاه اصفهان 

 
 
West Virginia University

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه صنعتي شريف

 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه تهران

 
Ecosystem Manager of the EU projects
 

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه علم و صنعت

 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه صنعتي اصفهان

 
Brandon University

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه شهرکرد 

 

Dr. Yee Wei Law
University of South Australia

 
دانشگاه اصفهان

 

دکتر ندا مقيم
دانشگاه اصفهان

 
Research fellow at Trinity College Dublin

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه بيرجند

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه بوعلي همدان

 
دانشگاه فردوسي مشهد

 
دانشگاه فردوسي مشهد

 
دانشگاه کردستان

 
دانشگاه فردوسي مشهد

 
دانشگاه فردوسي مشهد

 
دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه کاشان

 
دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی

 
دانشگاه فردوسی مشهد

 
دانشگاه اصفهان

 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 
دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)